Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sildehaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
Ukvoteret   0 0 0 246 0 246 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 246 0 246 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 27. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2018 2019