Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
03A-BC   575 42 8 0 0 626 6.324 . 9.9 . 37.3
Bifangst 566 42 8 0 0 616 . . . . 37.3
I3ANNOR 10 0 0 0 0 10 . . . . .
03A.   1.899 1 83 21 21 2.024 8.725 . 23.2 . 142.9
3AN EEC 1.739 1 78 8 6 1.833 . . . . 141.7
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 160 0 4 13 15 192 . . . . 1.2
1/2-   8.629 0 0 0 0 8.629 16.919 . 51.0 . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 8.629 0 0 0 0 8.629 . . . . .
22/24   354 0 0 1 0 356 738 . 48.2 . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3D24EEC 353 0 0 1 0 354 . . . . 0.1
25/32   6.486 0 0 63 76 6.625 11.605 . 57.1 . .
3D25EEC 2.219 0 0 63 76 2.358 . . . . .
3D26EEC 376 0 0 0 0 376 . . . . .
3D27EEC 660 0 0 0 0 660 . . . . .
3D28EEC 833 0 0 0 0 833 . . . . .
3D29EEC 2.397 0 0 0 0 2.397 . . . . .
2A47DX   2.265 420 231 0 0 2.915 9.920 . 29.4 . 261.1
Bifangst 2.265 420 231 0 0 2.915 . . . . 261.1
4AB.   39.040 4.435 5.176 7.412 1.986 58.049 76.068 . 76.3 . 5269.4
4A  EEC 34.922 0 0 42 116 35.080 . . . . 1950.6
4A  NOR 1 54 0 42 0 97 . . . . 13.7
4B  EEC 4.033 4.312 5.176 7.184 1.871 22.576 . . . . 3267.1
4B  NOR 84 68 0 143 0 295 . . . . 38.0
4CXB7D   0 0 0 0 0 0 169 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G-K.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 27. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2015 2016 2017 2018 2019