Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
03A-BC   0 0 0 0 0 0 5.692 . . . .
Bifangst 0 0 0 0 0 0 . . . . .
03A.   228 0 0 0 90 318 6.873 . 4.6 . 17.3
3AN EEC 69 0 0 0 90 159 . . . . 17.3
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 159 0 0 0 0 159 . . . . 0.0
1/2-   8.629 0 0 0 0 8.629 13.609 . 63.4 . 632.0
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 8.629 0 0 0 0 8.629 . . . . 632.0
22/24   342 0 0 3 0 345 454 . 76.0 . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D24EEC 342 0 0 3 0 345 . . . . 0.0
25/32   3.626 507 393 27 14 4.566 6.343 . 72.0 . 413.4
3D25EEC 316 38 243 27 14 639 . . . . 87.5
3D26EEC 150 80 150 0 0 380 . . . . 58.5
3D27EEC 445 294 0 0 0 739 . . . . 124.5
3D28EEC 675 44 0 0 0 719 . . . . 31.9
3D29EEC 2.039 51 0 0 0 2.090 . . . . 111.0
2A47DX   41 0 13 0 0 53 8.573 . 0.6 . 3.2
Bifangst 41 0 13 0 0 53 . . . . 3.2
4AB.   6.520 53 0 0 0 6.572 57.973 . 11.3 . 983.5
4A  EEC 6.520 53 0 0 0 6.572 . . . . 983.5
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4CXB7D   0 0 0 0 0 0 150 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G-K.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2015 2016 2017 2018 2019