Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03A-BC   24 3 1 4 0 32 5.692 . 0.6 . 1.2
Bifangst 24 3 1 4 0 32 . . . . 1.2
03A.   347 0 0 0 0 347 6.875 . 5.1 . 0.0
3AN EEC 207 0 0 0 0 207 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 140 0 0 0 0 140 . . . . 0.0
1/2-   0 0 0 0 0 0 14.005 . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
22/24   124 0 0 0 0 124 173 . 71.4 . .
3B  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D24EEC 117 0 0 0 0 117 . . . . .
25/32   5.785 0 0 0 0 5.785 5.711 . 101.3 . .
3D25EEC 1.491 0 0 0 0 1.491 . . . . .
3D26EEC 527 0 0 0 0 527 . . . . .
3D27EEC 1.925 0 0 0 0 1.925 . . . . .
3D28EEC 490 0 0 0 0 490 . . . . .
3D29EEC 1.352 0 0 0 0 1.352 . . . . .
2A47DX   850 49 10 86 0 995 7.421 . 13.4 . 18.5
Bifangst 850 49 10 86 0 995 . . . . 18.5
4AB.   11.828 1.617 802 850 0 15.098 54.781 . 27.6 . 1149.2
4A  GBR 11.405 1.617 794 850 0 14.666 . . . . 1147.0
4B  EEC 423 0 8 0 0 432 . . . . 2.2
4CXB7D   0 0 0 0 0 0 668 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B6ANB   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6AS7BC   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G-K.   1 0 0 0 0 1 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2016 2017 2018 2019 2020