Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A-BC I alt (bifangst) 121 4 0 0 0 126 6.324 . 2.0 . 9.8
3ANEEC 121 4 0 0 0 126 . . . . 9.8
03A. I alt 2.172 0 0 0 0 2.172 5.863 . 37.1 . 0.1
3AN EEC 1.983 0 0 0 0 1.983 . . . . 0.0
3AN NOR 46 0 0 0 0 46 . . . . .
3AS EEC 143 0 0 0 0 143 . . . . 0.1
1/2- I alt 13.351 1.304 0 1.199 0 15.854 16.201 . 97.9 . 1010.6
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 13.351 1.304 0 1.199 0 15.854 . . . . 1010.6
22/24 I alt 129 2 1 2 0 133 197 . 67.7 . 0.7
3B  EEC 4 0 1 0 0 5 . . . . 0.3
3C  EEC 8 1 0 0 0 9 . . . . 0.2
3D24EEC 117 0 0 2 0 119 . . . . 0.2
25/32 I alt 6.050 70 70 82 0 6.272 7.084 . 88.5 . 87.0
3D25EEC 1.756 70 70 82 0 1.978 . . . . 87.0
3D26EEC 527 0 0 0 0 527 . . . . .
3D27EEC 1.925 0 0 0 0 1.925 . . . . .
3D28EEC 490 0 0 0 0 490 . . . . .
3D29EEC 1.352 0 0 0 0 1.352 . . . . .
2A47DX I alt (bifangst) 6.388 352 480 485 60 7.766 7.438 . 104.4 . 319.7
4ACEEC 6.062 352 480 485 60 7.439 . . . . 319.7
4ACGBR 326 0 0 0 0 326 . . . . .
4AB. I alt 50.213 0 1.229 1.089 0 52.531 49.711 . 105.7 . 657.7
4A  GBR 29.340 0 1.229 1.088 0 31.657 . . . . 309.1
4B  EEC 20.873 0 0 1 0 20.874 . . . . 348.5
4CXB7D I alt 0 0 0 0 0 0 677 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B6ANB I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6AS7BC I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G-K. I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2016 2017 2018 2019 2020