Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
03A-BC   0 0 0 0 0 0 1.423 . . . .
Bifangst 0 0 0 0 0 0 . . . . .
03A.   0 0 0 0 0 0 2.577 . 0.0 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
1/2-   0 0 0 0 0 0 2.931 . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
22/24   107 0 0 0 0 107 221 . 48.5 . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D24EEC 107 0 0 0 0 107 . . . . .
25/32   2.224 910 378 71 19 3.602 2.146 . 167.9 . 769.0
3D25EEC 448 353 96 71 5 973 . . . . 218.6
3D26EEC 231 84 56 0 15 386 . . . . 90.4
3D27EEC 527 71 186 0 0 784 . . . . 196.0
3D28EEC 408 0 40 0 0 448 . . . . 77.7
3D29EEC 609 402 0 0 0 1.012 . . . . 186.3
2A47DX   164 18 49 0 0 230 2.143 . 10.7 . 27.0
Bifangst 164 18 49 0 0 230 . . . . 27.0
4AB.   3.120 0 2.625 633 0 6.378 14.867 . 42.9 . 1198.4
4A  EEC 3.120 0 2.625 633 0 6.378 . . . . 1198.4
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4CXB7D   0 0 0 0 0 0 200 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6AS7BC   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
7G-K.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2016 2017 2018 2019 2020