Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sild
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03A-BC   5 0 0 0 0 5 1.423 . 0.3 . 1.2
Bifangst 5 0 0 0 0 5 . . . . 1.2
03A.   161 0 0 0 0 161 2.577 . 6.3 . 40.3
3AN EEC 32 0 0 0 0 32 . . . . 8.0
3AS EEC 129 0 0 0 0 129 . . . . 32.3
1/2-   0 0 0 0 0 0 2.931 . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
22/24   108 0 1 0 0 109 221 . 49.3 . 0.2
3C  EEC 0 0 1 0 0 1 . . . . 0.2
3D24EEC 108 0 0 0 0 108 . . . . .
25/32   5.375 99 15 291 0 5.780 2.146 . 269.3 . 246.1
3D25EEC 1.435 38 13 0 0 1.486 . . . . 32.2
3D26EEC 464 61 2 0 0 527 . . . . 15.8
3D27EEC 1.635 0 0 291 0 1.925 . . . . 198.0
3D28EEC 490 0 0 0 0 490 . . . . .
3D29EEC 1.352 0 0 0 0 1.352 . . . . .
2A47DX   326 18 0 3 0 348 2.143 . 16.2 . 17.2
Bifangst 326 18 0 3 0 348 . . . . 17.2
4AB.   6.379 4 7 0 0 6.390 14.867 . 43.0 . 3.0
4A  EEC 6.378 0 0 0 0 6.378 . . . . 0.0
4B  EEC 1 4 7 0 0 12 . . . . 3.0
4CXB7D   0 0 0 0 0 0 200 . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B6ANB   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6AS7BC   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7G-K.   1 0 0 0 0 1 . . . . .
7G  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note : Kvoten for 3AN og 3AS er én kvote (03A.) i TAC-Kvoteforordningen.
2016 2017 2018 2019 2020