Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Skade incl. rokke i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A-C.   17 0 0 0 0 18 37 . 47.6 . 0.3
3AN EEC 14 0 0 0 0 15 . . . . 0.1
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
2AC4-C   9 0 1 0 0 10 11 . 91.8 . 0.4
4A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4B  EEC 7 0 1 0 0 8 . . . . 0.4
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AN NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015