Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Skade incl. rokke i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A-C.   29 2 0 1 0 32 37 . 86.0 . 0.6
3AN EEC 27 2 0 1 0 30 . . . . 0.6
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
2AC4-C   6 0 0 0 0 6 9 . 71.2 . 0.0
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4B  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.0
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   7 1 0 0 0 7 . . . . 0.1
3AN NOR 7 1 0 0 0 7 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016