Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Rokker
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
03A-C. I alt 32 0 0 0 0 33 37 . 89.2 . 0.2
3AN EEC 31 0 0 0 0 31 . . . . 0.2
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
2AC4-C I alt 37 0 0 0 0 38 46 . 81.8 . 0.2
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 37 0 0 0 0 37 . . . . 0.2
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 58 1 0 0 0 60 . . . . 0.4
3AN NOR 58 1 0 0 0 60 . . . . 0.4
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note: Opgørelsen kan indeholde skade i norske farvande.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021