Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Skade incl. rokke i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03A-C. I alt 0 0 0 0 0 0 8 . 6.0 . 0.2
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2AC4-C I alt 0 0 0 0 0 0 5 . 8.0 . 0.2
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021