Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Skolæst
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
03-   0 0 0 0 0 0 5 . 0.3 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Februar 2021 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020