Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Skolæst
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03- I alt 0 0 0 0 0 0 5 . 0.2 . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021