Danske fiskeres landinger før 1. november i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   23 0 0 0 0 23 . . . . .
4A  NOR 23 0 0 0 0 23 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4.   10.724 0 0 0 0 10.724 99.907 . 10.7 . .
3AN EEC 926 0 0 0 0 926 . . . . .
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4A  EEC 8.611 0 0 0 0 8.611 . . . . .
4B  EEC 1.184 0 0 0 0 1.184 . . . . .
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
SPE2A3A4. Hvilling 111.9
Kuller 7.1
I alt 119.1