Danske fiskeres landinger fra 1. november 2016 til 31. oktober 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   22 0 0 0 0 22 . . . . .
4A  NOR 22 0 0 0 0 22 . . . . .
2A3A4.   19.008 0 21 0 0 19.029 140.654 . 13.5 . 5.3
3AN EEC 112 0 0 0 0 112 . . . . .
4A  EEC 18.370 0 21 0 0 18.391 . . . . 5.3
4B  EEC 526 0 0 0 0 526 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
SPE2A3A4. Hvilling 266.0
Kuller 4.7
I alt 270.7