Danske fiskeres landinger fra 1. november 2017 til 31. oktober 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4.   9.699 0 80 0 0 9.779 100.642 . 9.7 . 20.1
3AN EEC 160 0 0 0 0 160 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 9.467 0 80 0 0 9.547 . . . . 20.1
4B  EEC 71 0 0 0 0 71 . . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
SPE2A3A4. Hvilling 419.5
Kuller 1.1
I alt 420.6