Danske fiskeres landinger fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A3A4.   27.853 0 125 0 0 27.977 61.413 . 45.6 . 31.2
3AN EEC 1.143 0 0 0 0 1.143 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 26.136 0 125 0 0 26.261 . . . . 31.2
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 573 0 0 0 0 573 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
2A  INT 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 3AN EEC 153,7 140,2 293,8
3AN NOR 1,3 1,1 2,4
4A  EEC 913,8 184,2 1.098,0
4B  EEC 37,7 8,3 45,9
Tons i alt 1.106,4 333,7 1.440,1
SPE2A3A4.2 3AN EEC 6,1 0,3 6,4
4A  EEC 670,8 272,8 943,6
4B  EEC 5,3 0,8 6,2
Tons i alt 682,2 274,0 956,2