Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
2A3A4.   54.763 0 0 0 0 54.763 72.376 . 75.7 . .
3AN EEC 5.761 0 0 0 0 5.761 . . . . .
3AN NOR 58 0 0 0 0 58 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 48.277 0 0 0 0 48.277 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 634 0 0 0 0 634 . . . . .
4B  NOR 32 0 0 0 0 32 . . . . .
2A3A4.2   22.626 5.104 3.231 1.089 0 32.050 56.094 . 57.1 . 4053.5
3AN EEC 70 0 0 0 0 70 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 22.555 5.104 3.231 1.089 0 31.979 . . . . 4053.4
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Note: '.2' efter kvote anvendes på kvoter med forskudt kvoteår efter skæringsdatoen.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Makrel
SPE2A3A4. 3AN EEC 153,7 140,2 1,8 295,6
3AN NOR 1,3 1,1 0,0 2,4
4A  EEC 913,8 184,2 71,8 1.169,7
4B  EEC 37,7 8,3 1,1 47,1
SPE2A3A4.2 3AN EEC 6,1 0,3 . 6,4
4A  EEC 778,0 313,3 41,7 1.132,9
Tons i alt 1.890,4 647,3 116,4 2.654,1