Danske fiskeres landinger fra 1. november 2019 til 31. oktober 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
2A3A4.   29.262 189 505 305 413 30.673 64.940 . 47.2 . 281.3
3AN EEC 5.266 141 0 39 144 5.590 . . . . 123.5
3AN NOR 58 0 0 0 0 58 . . . . .
4A  EEC 23.937 47 73 189 269 24.516 . . . . 49.7
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 432 76 0 508 . . . . 107.9
4B  NOR 1 0 0 1 0 1 . . . . 0.1
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 3AN EEC 137,2 135,6 272,8
3AN NOR 1,3 1,1 2,4
4A  EEC 493,3 14,2 507,5
Tons i alt 631,8 150,9 782,7