Danske fiskeres landinger fra 1. november 2019 til 31. oktober 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
04-N.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4.   21.796 291 0 0 0 22.087 64.940 . 34.0 . 123.7
4A  EEC 21.796 291 0 0 0 22.087 . . . . 123.7
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 4A  EEC 419,7 4,9 424,6
Tons i alt 419,7 4,9 424,6