Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2A3A4.   6.430 593 0 47 0 7.070 5.620 . 125.8 . 254.7
4A  EEC 6.430 593 0 47 0 7.070 . . . . 254.7
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 4A  EEC 270,4 104,7 375,0
Tons i alt 270,4 104,7 375,0