Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
2A3A4.   3.763 608 1.186 0 0 5.557 5.620 . 98.9 . 804.0
4A  EEC 3.763 585 1.130 0 0 5.478 . . . . 784.3
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 23 56 0 0 79 . . . . 19.7

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 4A  EEC 246,3 86,2 332,5
4B  EEC 0,5 0,1 0,6
Tons i alt 246,8 86,3 333,0