Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A3A4. I alt 58.119 0 0 0 0 58.119 115.697 . 50.2 . .
3AN EEC 2.151 0 0 0 0 2.151 . . . . .
3AN NOR 15 0 0 0 0 15 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 55.663 0 0 0 0 55.663 . . . . .
4B  GBR 290 0 0 0 0 290 . . . . .
2A3A4.2 I alt 4.717 2.957 3.574 1.882 406 13.535 24.727 . 54.7 . 2811.8
4A  GBR 3.822 2.914 3.522 1.882 406 12.545 . . . . 2564.3
4B  GBR 895 0 52 0 0 947 . . . . 236.7
4C  GBR 0 43 0 0 0 43 . . . . 10.8

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Makrel
SPE2A3A4. 3AN EEC 66,3 92,7 . 159,0
3AN NOR 0,1 0,7 . 0,8
4A  GBR 1.176,8 523,4 41,7 1.741,8
4B  GBR 0,6 0,7 . 1,2
Tons i alt 1.243,7 617,4 41,7 1.902,8
SPE2A3A4.2 4A  GBR 184,4 116,8 . 301,2
4B  GBR 10,3 6,3 . 16,6
4C  GBR 1,0 1,3 . 2,3
Tons i alt 195,7 124,4 . 320,1