Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A3A4. I alt 58.119 0 0 0 0 58.119 115.697 . 50.2 . .
3AN EEC 2.151 0 0 0 0 2.151 . . . . .
3AN NOR 15 0 0 0 0 15 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 55.762 0 0 0 0 55.762 . . . . .
4B  EEC 189 0 0 0 0 189 . . . . .
4B  GBR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
2A3A4.2 I alt 13.129 1.432 1.958 547 0 17.067 24.727 . 69.0 . 2211.5
4A  GBR 13.129 1.432 1.958 547 0 17.067 . . . . 2211.5

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:08. - Foreløbige tal.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Makrel
SPE2A3A4. 3AN EEC 66,3 92,7 . 159,0
3AN NOR 0,1 0,7 . 0,8
4A  GBR 1.176,8 523,9 41,7 1.742,3
4B  EEC 0,6 0,2 . 0,8
Tons i alt 1.243,7 617,4 41,7 1.902,8
SPE2A3A4.2 4A  GBR 229,8 140,1 . 369,9
Tons i alt 229,8 140,1 . 369,9