Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
2A3A4.   41.009 459 167 302 0 41.937 116.447 . 36.0 . 202.9
3AN EEC 1.371 64 14 105 0 1.555 . . . . 65.0
3AN NOR 15 0 0 0 0 15 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 39.616 395 153 198 0 40.361 . . . . 136.9
4B  GBR 6 0 0 0 0 6 . . . . 1.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Makrel
SPE2A3A4. 3AN EEC 48,5 84,2 . 132,7
3AN NOR 0,1 0,7 . 0,8
4A  GBR 1.052,0 421,6 41,7 1.515,3
4B  GBR . 0,0 . 0,0
Tons i alt 1.100,6 506,5 41,7 1.648,8