Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
2A3A4. I alt 18.731 61 8 6 0 18.806 49.428 . 38.0 . 21.2
3AN EEC 828 9 0 0 0 837 . . . . 5.1
4A  GBR 17.901 52 6 5 0 17.963 . . . . 15.4
4B  EEC 3 0 2 2 0 7 . . . . 0.7
2A3A4.2 I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Sperling
Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Kuller Hvilling
2A3A4. 3AN EEC 20,3 14,0 34,3
4A  GBR 151,9 262,4 414,3
Tons i alt 172,2 276,3 448,6

Note: Bifangster indgår i den samlede kvoteudnyttelse ovenfor