Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Sperling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
2A3A4. I alt 17.082 182 545 0 0 17.809 36.923 . 48.2 . 8904.5
3AN EEC 0 0 207 0 0 207 . . . . 103.6
4A  GBR 17.082 182 338 0 0 17.602 . . . . 8800.9

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller
SPE2A3A4. 3AN EEC 2,6 0,7 3,3
4A  GBR 255,0 149,6 404,6
Tons i alt 257,7 150,3 408,0