Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
2A3A4. Ikke fordelt   2 0 0 0 0 2 . . . . .
2A3A4. Område 1   89.651 0 0 0 0 89.651 106.980 . 83.8 . .
2A3A4. Område 2   58.444 0 0 0 0 58.444 56.043 . 104.3 . .
2A3A4. Område 3   10.586 0 0 0 0 10.586 11.004 . 96.2 . .
2A3A4. Område 4   12.455 0 0 0 0 12.455 33.246 . 37.5 . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   177 0 0 0 0 177 183 . 96.4 . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   481 4 1 26 64 578 . . . . 6.5
3C  EEC 39 0 0 0 0 39 . . . . .
3D  EEC 440 4 1 26 64 536 . . . . 6.5
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Kvote Bifangstart Tons i alt
Hvilling Makrel
TBSOmraade2 140,6 522,5 663,1
TBSOmraade3 45,7 196,0 241,7
TBSOmraade1 469,3 624,0 1.093,2
TBSOmraade4 49,2 111,7 160,8
Tons i alt 704,8 1.454,1 2.158,9