Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   0 0 0 0 0 0 107.525 . . . .
2A3A4. Område 2   0 0 0 0 0 0 59.106 . . . .
2A3A4. Område 3   0 0 0 0 0 0 11.702 . . . .
2A3A4. Område 4   0 0 0 0 0 0 37.365 . . . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   0 0 0 0 0 0 165 . . . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019