Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 2   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 3   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 4   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020