Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   13.944 0 374 0 0 14.318 14.736 . 97.2 . 93.6
2A3A4. Område 2   4.522 0 0 0 0 4.522 4.717 . 95.9 . 0.2
2A3A4. Område 3   9.529 0 0 0 0 9.529 12.333 . 77.3 . 10.7
2A3A4. Område 4   41.236 551 0 0 0 41.787 68.491 . 61.0 . 579.1
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   133 0 0 0 0 133 139 . 95.7 . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   35 0 0 0 0 35 . . . . .
3D  EEC 35 0 0 0 0 35 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Kvote Bifangstart Tons i alt
Hvilling Makrel
TBSOmraade2 11,1 3,2 14,3
TBSOmraade3 40,9 42,5 83,5
TBSOmraade4 309,4 208,4 517,8
TBSOmraade1 74,2 91,5 165,7
Tons i alt 435,7 345,6 781,3