Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 1   14.318 0 0 0 0 14.318 14.631 . 97.9 . .
2A3A4. Område 2   4.555 0 0 0 0 4.555 4.684 . 97.2 . .
2A3A4. Område 3   9.499 0 0 0 0 9.499 10.531 . 90.2 . .
2A3A4. Område 4   41.787 0 0 0 0 41.787 59.002 . 70.8 . .
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3A4. Område 6   133 0 0 0 0 133 138 . 96.4 . .
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 93 0 0 0 0 93 . . . . .
3D  EEC 93 0 0 0 0 93 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Kvote Bifangstart Tons i alt
Hvilling Makrel
TBSOmraade2 11,7 4,2 16,0
TBSOmraade3 40,3 41,5 81,8
TBSOmraade1 74,2 91,5 165,7
TBSOmraade4 309,4 208,4 517,8
Tons i alt 435,7 345,6 781,3