Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
2A3A4. Ikke fordelt   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 1   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 2   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 3   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 4   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 5   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 6   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A3A4. Område 7   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021