Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Tobis
Kvote Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
2A3A4. Ikke fordelt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Område 1 3.999 0 0 0 0 3.999 3.766 . 106.2 . .
Område 2 59.503 0 0 0 0 59.503 62.441 . 95.3 . 0.0
Område 3 5.736 0 0 0 0 5.736 5.445 . 105.3 . .
Område 4 3.786 0 0 0 0 3.786 3.927 . 96.4 . .
Område 5 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Område 6 43 0 0 0 0 43 131 . 32.8 . .
Område 7 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 100 13 51 3 6 172 . . . . 17.2
3AN NOR 6 0 0 0 0 6 . . . . .
3D  EEC 93 13 51 3 6 166 . . . . 17.2
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note: I meddelelser til Kommissionen anvendes koden TBS/2A3A4. for landinger fra 2A4. og 3A.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Tobis
Bifangstart / Kvote Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt
Hvilling 2A3A4. 167,4 0,0 0,0 0,0 0,0 167,4
Makrel 2A3A4. 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0
Tons i alt 382,4 0,0 0,0 0,0 0,0 382,4

Note: Bifangster indgår i den samlede kvoteudnyttelse ovenfor