Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
24-C.   349 1 3 2 0 355 400 . 88.7 . 2.0
4A  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
4B  EEC 313 1 3 2 0 319 . . . . 2.0
4C  EEC 30 0 0 0 0 30 . . . . .
3A/BCD   250 18 17 5 4 294 352 . 83.6 . 16.1
3AN EEC 70 3 2 1 1 76 . . . . 2.1
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 131 14 12 4 2 162 . . . . 11.9
3B  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.1
3C  EEC 38 1 3 1 1 44 . . . . 1.9
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015