Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
24-C.   427 1 2 2 1 432 671 . 64.4 . 1.4
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4B  EEC 411 1 2 2 1 416 . . . . 1.4
4C  EEC 16 0 0 0 0 16 . . . . .
3A/BCD   376 12 17 16 6 427 502 . 85.0 . 17.1
3AN EEC 154 1 3 6 2 166 . . . . 2.4
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 186 9 10 8 2 215 . . . . 12.5
3B  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . 0.1
3C  EEC 27 2 3 2 2 38 . . . . 2.1
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016