Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
24-C.   364 0 1 1 0 367 679 . 54.1 . 0.6
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 335 0 1 1 0 338 . . . . 0.6
4C  EEC 30 0 0 0 0 30 . . . . .
3ABC24   320 14 9 7 4 354 422 . 83.9 . 9.1
3AN EEC 128 4 3 4 1 139 . . . . 2.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 141 8 5 2 2 158 . . . . 5.0
3B  EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.1
3C  EEC 40 2 1 1 1 47 . . . . 1.8
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017