Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
24-C.   122 0 0 0 0 123 723 . 17.0 . 0.4
4B  EEC 117 0 0 0 0 118 . . . . 0.4
4C  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3ABC24   288 10 10 5 0 313 484 . 64.6 . 12.3
3AN EEC 99 2 2 2 0 105 . . . . 2.5
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 112 5 7 2 0 127 . . . . 8.1
3B  EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.1
3C  EEC 67 2 1 1 0 71 . . . . 1.5
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. Maj 2021 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019