Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
24-C.   6 1 4 6 6 23 668 . 3.5 . 1.9
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 6 1 3 4 6 21 . . . . 1.6
4C  EEC 0 0 1 1 0 2 . . . . 0.2
3ABC24   35 1 3 6 0 46 447 . 10.2 . 2.6
3AN EEC 7 0 2 5 0 15 . . . . 1.1
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 22 1 1 1 0 25 . . . . 1.4
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.1
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 3. April 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019