Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
24-C.   118 0 0 0 0 119 723 . 16.5 . 0.2
4B  EEC 113 0 0 0 0 115 . . . . 0.2
4C  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3ABC24   164 2 2 4 4 175 494 . 35.4 . 2.1
3AN EEC 78 0 0 0 0 79 . . . . 0.3
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 51 1 1 2 2 57 . . . . 1.0
3B  EEC 7 0 0 1 0 8 . . . . 0.3
3C  EEC 27 1 1 1 1 30 . . . . 0.4
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 26. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019