Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
24-C.   4 1 0 1 0 7 167 . 4.1 . 0.7
4B  EEC 4 1 0 1 0 7 . . . . 0.7
3ABC24   21 5 2 3 1 32 500 . 6.4 . 4.0
3AN EEC 3 0 0 0 0 4 . . . . 0.3
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 14 4 2 3 0 24 . . . . 3.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.3
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020