Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
24-C.   167 0 0 0 0 168 437 . 38.4 . 0.1
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 163 0 0 0 0 164 . . . . 0.1
4C  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .
3ABC24   153 3 1 2 0 159 500 . 31.8 . 2.3
3AN EEC 72 1 0 1 0 75 . . . . 0.7
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 55 1 0 0 0 57 . . . . 0.6
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3C  EEC 24 1 1 0 0 25 . . . . 0.8
Ukvoteret   0 0 1 0 0 1 . . . . 0.1
3D  EEC 0 0 1 0 0 1 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020