Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
24-C. I alt 70 2 2 0 0 74 512 . 14.5 . 1.0
4B  EEC 70 0 0 0 0 71 . . . . 0.1
4C  EEC 0 2 2 0 0 4 . . . . 1.0
3ABC24 I alt 111 3 1 3 1 120 599 . 20.0 . 1.9
3AN EEC 56 1 0 1 0 59 . . . . 0.6
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 31 0 0 1 0 33 . . . . 0.3
3B  EEC 2 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3C  EEC 22 1 1 1 0 24 . . . . 0.9
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021