Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Tunge
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
24-C. I alt 0 1 0 0 0 1 182 . 0.4 . 0.4
4B  EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.4
3ABC24 I alt 6 6 1 0 0 12 599 . 2.1 . 6.2
3AN EEC 0 1 0 0 0 2 . . . . 0.9
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 5 3 1 0 0 9 . . . . 4.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3C  EEC 1 1 0 0 0 2 . . . . 0.9

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021