Danske fiskeres landinger i 2015.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03AN.   3.000 109 141 100 0 3.349 3.223 . 103.9 . 99.8
3AN EEC 2.928 107 135 98 0 3.267 . . . . 96.3
3AN NOR 72 2 7 2 0 83 . . . . 3.5
03AS.   55 2 2 5 0 63 63 . 100.9 . 1.5
3AS EEC 55 2 2 5 0 63 . . . . 1.5
1/2B.   238 0 0 0 0 238 250 . 95.4 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 238 0 0 0 0 238 . . . . .
22/24   6.625 151 285 138 0 7.199 7.639 . 94.2 . 152.9
3B  EEC 641 24 31 19 0 716 . . . . 26.4
3C  EEC 2.809 36 52 57 0 2.954 . . . . 30.4
3D24EEC 3.175 91 202 61 0 3.528 . . . . 96.1
25/32   9.064 78 149 64 0 9.355 12.756 . 73.3 . 140.6
3D25EEC 7.960 50 75 34 0 8.119 . . . . 80.6
3D26EEC 1.103 28 74 30 0 1.236 . . . . 60.0
3D30EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3AX4   5.713 99 130 85 0 6.026 6.076 . 99.2 . 128.6
4A  EEC 425 8 17 11 0 461 . . . . 11.1
4A  NOR 2.567 56 60 47 0 2.730 . . . . 70.4
4B  EEC 1.849 32 51 26 0 1.958 . . . . 39.8
4B  NOR 871 3 1 1 0 876 . . . . 7.2
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:32. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2010 2011 2012 2013 2014