Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03AN.   3.289 90 191 66 60 3.696 3.747 . 98.6 . 110.2
3AN EEC 3.150 79 188 57 59 3.533 . . . . 103.6
3AN NOR 139 11 3 9 1 163 . . . . 6.6
03AS.   149 9 16 4 7 186 233 . 80.0 . 10.7
3AS EEC 149 9 16 4 7 186 . . . . 10.7
1/2B.   472 0 0 0 0 472 495 . 95.5 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 472 0 0 0 0 472 . . . . .
22/24   4.863 103 235 127 153 5.481 6.751 . 81.2 . 124.8
3B  EEC 599 20 21 12 13 665 . . . . 26.2
3C  EEC 1.699 28 45 39 28 1.838 . . . . 24.1
3D24EEC 2.565 56 169 76 113 2.979 . . . . 74.5
25/32   6.313 134 208 55 26 6.736 9.940 . 67.8 . 145.4
3D25EEC 4.417 26 123 36 13 4.616 . . . . 55.7
3D26EEC 1.858 108 85 19 13 2.083 . . . . 89.7
3D27EEC 37 0 0 0 0 37 . . . . .
2A3AX4   6.296 106 134 135 41 6.712 6.767 . 99.2 . 139.2
4A  EEC 1.052 49 26 32 2 1.161 . . . . 50.8
4A  NOR 2.615 25 57 59 34 2.791 . . . . 43.4
4B  EEC 1.961 25 45 34 5 2.070 . . . . 31.8
4B  NOR 667 6 7 9 0 690 . . . . 13.2
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
4L  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2011 2012 2013 2014 2015