Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03AN.   3.355 52 134 72 53 3.665 4.661 . 78.6 . 99.0
3AN EEC 3.184 49 132 70 53 3.488 . . . . 95.9
3AN NOR 170 3 2 2 0 177 . . . . 3.1
03AS.   174 4 9 9 7 203 347 . 58.5 . 8.5
3AS EEC 174 4 9 9 7 203 . . . . 8.5
1/2B.   0 0 0 0 0 0 491 . . . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
22/24   2.426 44 74 92 117 2.753 3.211 . 85.7 . 62.5
3B  EEC 444 10 13 12 12 489 . . . . 13.5
3C  EEC 1.014 13 26 37 45 1.134 . . . . 16.7
3D24EEC 968 22 34 44 61 1.129 . . . . 32.3
25/32   5.678 24 120 60 20 5.901 8.081 . 73.0 . 123.3
3D25EEC 2.817 11 108 44 20 2.999 . . . . 41.9
3D26EEC 2.785 13 12 16 0 2.826 . . . . 81.4
3D27EEC 76 0 0 0 0 76 . . . . .
2A3AX4   5.530 180 159 169 81 6.119 7.363 . 83.1 . 158.3
4A  EEC 1.283 81 43 69 32 1.508 . . . . 44.5
4A  NOR 2.410 66 41 64 34 2.615 . . . . 54.5
4B  EEC 1.110 9 54 25 13 1.211 . . . . 35.0
4B  NOR 727 24 22 10 3 785 . . . . 24.3
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5BE6A   1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2012 2013 2014 2015 2016