Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03AN.   3.955 90 73 81 18 4.218 6.883 . 61.3 . 111.5
3AN EEC 3.723 85 69 79 16 3.972 . . . . 105.6
3AN NOR 232 5 4 2 2 246 . . . . 5.8
03AS.   166 1 1 1 0 170 389 . 43.7 . 1.1
3AS EEC 166 1 1 1 0 170 . . . . 1.1
1/2B.   294 0 0 0 0 294 400 . 73.6 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 294 0 0 0 0 294 . . . . .
22/24   2.364 26 58 67 100 2.615 2.592 . 100.9 . 47.3
3B  EEC 430 6 5 7 12 460 . . . . 6.9
3C  EEC 885 12 20 35 31 983 . . . . 12.6
3D24EEC 1.049 8 33 25 57 1.172 . . . . 27.8
25/32   2.519 10 28 22 0 2.580 7.348 . 35.1 . 11.1
3D25EEC 1.500 10 27 22 0 1.560 . . . . 10.8
3D26EEC 1.019 0 1 0 0 1.020 . . . . 0.3
2A3AX4   5.117 120 97 85 77 5.496 7.783 . 70.6 . 120.4
4A  EEC 1.181 57 55 43 55 1.391 . . . . 52.0
4A  NOR 2.957 25 22 16 14 3.033 . . . . 33.3
4B  EEC 568 27 17 24 6 642 . . . . 22.4
4B  NOR 411 11 2 2 3 428 . . . . 12.6
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
5BE6A   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2013 2014 2015 2016 2017