Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03AN.   2.508 61 60 68 43 2.740 4.063 . 67.4 . 98.1
3AN EEC 2.379 57 56 64 43 2.599 . . . . 94.5
3AN NOR 129 4 4 4 0 141 . . . . 3.6
03AS.   61 1 1 0 1 64 350 . 18.2 . 1.1
3AS EEC 61 1 1 0 1 64 . . . . 1.1
1/2B.   0 0 0 0 0 0 357 . . . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
22/24   3.331 35 40 61 150 3.617 4.486 . 80.6 . 30.2
3B  EEC 534 14 5 11 25 589 . . . . 10.3
3C  EEC 1.783 20 34 49 124 2.010 . . . . 18.8
3D24EEC 1.014 1 0 2 1 1.019 . . . . 1.2
25/32   1.029 0 0 0 0 1.029 6.300 . 16.3 . .
3D25EEC 688 0 0 0 0 688 . . . . .
3D26EEC 342 0 0 0 0 342 . . . . .
2A3AX4   4.646 94 35 104 88 4.967 6.271 . 79.2 . 75.7
4A  EEC 1.673 48 18 32 7 1.778 . . . . 32.0
4A  NOR 1.920 25 12 29 23 2.010 . . . . 21.4
4B  EEC 597 5 2 26 50 680 . . . . 12.1
4B  NOR 456 16 3 17 7 499 . . . . 10.2
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2014 2015 2016 2017 2018