Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03AN.   1.627 81 72 77 0 1.857 2.090 . 88.8 . 80.1
3AN EEC 1.542 76 63 75 0 1.756 . . . . 75.3
3AN NOR 86 5 9 2 0 101 . . . . 4.8
03AS.   21 1 1 0 0 24 80 . 29.7 . 1.4
3AS EEC 21 1 1 0 0 24 . . . . 1.4
1/2B.   97 0 0 0 0 97 366 . 26.6 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 97 0 0 0 0 97 . . . . .
1N2AB.   2 0 0 0 0 2 . . . . .
2A  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
22/24   1.704 52 74 100 0 1.930 2.275 . 84.8 . 47.0
3B  EEC 161 3 5 4 0 172 . . . . 4.8
3C  EEC 1.244 33 63 94 0 1.434 . . . . 32.8
3D24EEC 300 16 6 1 0 324 . . . . 9.4
25/32   21 0 0 0 0 21 459 . 4.5 . 0.1
3D25EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . 0.1
2A3AX4   2.837 48 56 138 0 3.080 3.146 . 97.9 . 56.9
4A  EEC 359 15 14 30 0 418 . . . . 17.4
4A  NOR 1.789 16 27 80 0 1.912 . . . . 20.2
4B  EEC 446 14 15 22 0 498 . . . . 15.6
4B  NOR 243 4 0 6 0 253 . . . . 3.7
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2015 2016 2017 2018 2019