Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
03AN.   936 15 34 42 0 1.027 2.094 . 49.0 . 28.3
3AN EEC 891 10 33 42 0 975 . . . . 26.4
3AN NOR 45 5 1 1 0 52 . . . . 1.9
03AS.   15 0 0 0 0 16 80 . 19.7 . 0.2
3AS EEC 15 0 0 0 0 16 . . . . 0.2
1/2B.   97 0 0 0 0 97 366 . 26.6 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 97 0 0 0 0 97 . . . . .
1N2AB.   2 0 0 0 0 2 . . . . .
2A  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
22/24   1.455 5 6 3 0 1.469 2.227 . 66.0 . 4.8
3B  EEC 88 1 2 0 0 91 . . . . 1.0
3C  EEC 1.183 1 2 1 0 1.187 . . . . 1.2
3D24EEC 184 3 3 2 0 191 . . . . 2.6
25/32   20 0 0 0 0 20 459 . 4.3 . 0.0
3D25EEC 20 0 0 0 0 20 . . . . 0.0
2A3AX4   2.070 43 54 55 0 2.222 3.141 . 70.7 . 47.1
4A  EEC 165 14 20 7 0 206 . . . . 13.6
4A  NOR 1.435 22 13 32 0 1.502 . . . . 21.2
4B  EEC 324 3 13 9 0 349 . . . . 7.1
4B  NOR 146 5 8 6 0 164 . . . . 5.2
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2015 2016 2017 2018 2019