Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
03AN.   157 29 12 17 21 236 1.688 . 14.0 . 14.7
3AN EEC 142 27 10 16 19 215 . . . . 13.7
3AN NOR 15 1 2 1 1 21 . . . . 1.0
03AS.   8 1 0 0 0 10 80 . 12.1 . 0.9
3AS EEC 8 1 0 0 0 10 . . . . 0.9
1/2B.   97 0 0 0 0 97 366 . 26.6 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 97 0 0 0 0 97 . . . . .
1N2AB.   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.3
2A  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.3
22/24   1.076 15 15 17 11 1.135 1.759 . 64.6 . 9.6
3B  EEC 45 4 2 4 1 56 . . . . 2.3
3C  EEC 926 5 2 2 2 937 . . . . 2.2
3D24EEC 106 6 12 10 9 143 . . . . 5.1
25/32   7 7 2 1 1 18 459 . 3.9 . 2.7
3D25EEC 7 7 2 1 1 18 . . . . 2.7
2A3AX4   292 50 25 31 34 432 2.499 . 17.3 . 27.5
4A  EEC 26 1 0 0 0 27 . . . . 0.3
4A  NOR 201 10 9 14 15 249 . . . . 11.4
4B  EEC 53 32 10 15 16 126 . . . . 11.6
4B  NOR 13 8 6 1 2 30 . . . . 4.2

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2015 2016 2017 2018 2019