Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03AN.   321 47 9 15 0 393 421 . 93.2 . 27.7
3AN EEC 313 38 7 11 0 369 . . . . 24.4
3AN NOR 8 9 2 4 0 24 . . . . 3.3
03AS.   8 0 0 0 0 8 75 . 11.2 . 0.3
3AS EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . 0.3
1/2B.   106 0 0 0 0 106 484 . 21.9 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 106 0 0 0 0 106 . . . . .
22/24   306 7 19 4 0 336 1.746 . 19.2 . 8.7
3B  EEC 24 3 1 0 0 28 . . . . 1.4
3C  EEC 261 1 17 4 0 283 . . . . 5.0
3D24EEC 21 3 1 0 0 26 . . . . 2.3
25/32   14 1 0 0 0 15 137 . 11.0 . 1.0
3D25EEC 14 1 0 0 0 15 . . . . 1.0
2A3AX4   377 53 42 24 0 495 625 . 79.3 . 43.2
4A  EEC 196 23 2 2 0 222 . . . . 20.3
4A  NOR 5 26 38 22 0 91 . . . . 17.2
4B  EEC 176 3 1 0 0 181 . . . . 5.2
4B  NOR 0 1 1 0 0 2 . . . . 0.4

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2016 2017 2018 2019 2020