Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03AN. I alt 1.290 31 31 48 12 1.412 1.521 . 92.8 . 30.3
3AN EEC 1.224 28 29 46 12 1.338 . . . . 27.8
3AN NOR 66 3 2 2 1 74 . . . . 2.6
03AS. I alt 16 0 1 0 0 18 75 . 23.5 . 0.5
3AS EEC 16 0 1 0 0 18 . . . . 0.5
1/2B. I alt 106 0 0 0 0 106 421 . 25.1 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 106 0 0 0 0 106 . . . . .
22/24 I alt 596 12 13 9 0 630 2.071 . 30.4 . 11.2
3B  EEC 107 4 3 0 0 115 . . . . 4.7
3C  EEC 418 1 3 4 0 427 . . . . 1.8
3D24EEC 71 7 6 5 0 88 . . . . 4.7
25/32 I alt 16 0 0 0 0 16 95 . 16.6 . 0.0
3D25EEC 16 0 0 0 0 16 . . . . 0.0
2A3AX4 I alt 1.728 54 44 39 18 1.883 2.050 . 91.8 . 45.1
4A  GBR 407 8 11 4 6 437 . . . . 8.4
4A  NOR 822 32 24 28 5 911 . . . . 24.7
4B  EEC 363 7 5 6 6 387 . . . . 8.5
4B  GBR 4 0 0 0 0 4 . . . . .
4B  NOR 132 7 3 1 1 144 . . . . 3.6

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2016 2017 2018 2019 2020