Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03AN.   786 27 27 21 4 865 1.515 . 57.1 . 27.8
3AN EEC 745 25 26 20 3 819 . . . . 26.5
3AN NOR 41 2 2 1 0 46 . . . . 1.4
03AS.   12 0 0 0 0 13 75 . 16.9 . 0.2
3AS EEC 12 0 0 0 0 13 . . . . 0.2
1/2B.   106 0 0 0 0 106 484 . 21.9 . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 106 0 0 0 0 106 . . . . .
22/24   465 10 11 6 0 491 1.844 . 26.7 . 9.4
3B  EEC 49 2 2 1 0 55 . . . . 2.3
3C  EEC 380 8 8 4 0 400 . . . . 6.7
3D24EEC 35 0 0 0 0 36 . . . . 0.4
25/32   15 0 0 0 0 15 95 . 16.1 . .
3D25EEC 15 0 0 0 0 15 . . . . .
2A3AX4   1.077 38 29 21 2 1.167 2.014 . 57.9 . 33.6
4A  GBR 249 0 0 1 1 252 . . . . 1.1
4A  NOR 528 32 22 14 1 597 . . . . 25.3
4B  EEC 251 5 4 4 0 264 . . . . 5.4
4B  GBR 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.1
4B  NOR 46 1 2 1 0 51 . . . . 1.7

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2016 2017 2018 2019 2020