Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03AN. I alt 798 24 23 25 22 892 1.520 . 58.7 . 20.7
3AN EEC 725 24 23 25 21 817 . . . . 20.5
3AN NOR 73 0 1 0 0 74 . . . . 0.3
03AS. I alt 9 0 0 0 0 10 60 . 16.4 . 0.2
3AS EEC 9 0 0 0 0 10 . . . . 0.2
1/2B. I alt 0 0 0 0 0 0 68 . . . .
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A3AX4 I alt 1.020 32 24 31 22 1.129 1.971 . 57.3 . 29.2
4A  GBR 97 7 6 2 5 117 . . . . 7.6
4A  NOR 628 17 3 16 5 670 . . . . 13.8
4B  EEC 222 7 13 11 10 263 . . . . 6.7
4B  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4B  NOR 73 1 2 1 2 78 . . . . 1.2
3BC+24 I alt 34 1 1 1 0 36 218 . 16.7 . 0.7
3B  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.2
3C  EEC 20 0 0 0 0 21 . . . . 0.5
3D24EEC 9 0 0 0 0 9 . . . . 0.0
3DX32. I alt 32 0 0 0 0 32 107 . 29.9 . 0.0
3D25EEC 32 0 0 0 0 32 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021