Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Torsk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03AN. I alt 38 47 11 0 0 95 1.515 . 6.3 . 47.6
3AN EEC 33 44 10 0 0 88 . . . . 43.8
3AN NOR 5 2 0 0 0 8 . . . . 3.9
03AS. I alt 1 1 0 0 0 1 60 . 2.5 . 0.7
3AS EEC 1 1 0 0 0 1 . . . . 0.7
1/2B. I alt 0 0 0 0 0 0 68 . . . 0.0
2B  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
22/24 I alt 4 5 0 0 0 9 214 . 4.0 . 4.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3C  EEC 4 3 0 0 0 7 . . . . 3.6
3D24EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.7
25/32 I alt 0 1 0 0 0 1 137 . 0.7 . 0.5
3D25EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.5
2A3AX4 I alt 43 45 30 0 0 119 1.951 . 6.1 . 59.4
4A  GBR 1 2 0 0 0 3 . . . . 1.3
4A  NOR 28 28 27 0 0 83 . . . . 41.6
4B  EEC 12 11 1 0 0 23 . . . . 11.5
4B  NOR 3 4 3 0 0 10 . . . . 5.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021