Danske landinger af tun i 2022 opgjort i tons levende vægt

Lystfisket tun afskrives på kvoten AE45WM, mens bifangster afskrives på AE45WM_AMS

Tun
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
AE45WM I alt 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 5,00 . 93.60 . 0.67
3AN EEC 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 . . . . .
3AS EEC 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 . . . . 0.67
AE45WM_AMS 3AN EEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . . . . .
I alt (bifangst) 0,17 0,55 0,00 0,00 0,00 0,72 . . . . 0.14
4B  EEC 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 . . . . .
4B  GBR 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,55 . . . . 0.14

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note: Bifangster af tun, som ikke er afregnet indgår ikke i opgørelsen, men kvoterapporteres stadig.
2021