Varegruppering.

Til varegrupperingen benyttes Brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).
Offentliggørelsen af de detaljerede vareoplysninger i den danske udenrigshandelsstatistik sker på grundlag af Brugstariffens 8-cifrede niveau. Der findes 367 varenumre varenumre for fiskeriprodukter på det 8-cifrede niveau i 2000-udgaven af af Brugstariffen. Disse 383 varenumre er fordelt på de 60 varegrupper, som fremgår nedenfor.

Ændringerne af brugstariffen for 1993 medførte, at den hidtil anvendte varegruppering i statistikken ikke kunne videref¢res uden ændringer.
Væsentligste ændringer var, at et antal artsspecifikke brugstarifpositioner udgik, hvilket medf¢rte, at f¢lgende varegrupper ikke længere kan specificeres:

I.B Damørred, æg og sættefisk.
III.A Filet af fladfisk, fersk.
- - af kuller, fersk.
- - af mørksej, fersk.

Nedenfor er listet den anvendte gruppering af brugstariffen 2000.

______________________________________________________________________________________________

I.A. Hel saltvandsfisk.
Sild fersk: 0302.40.00
- frosset: 0303.50.00
Fladfisk fersk: 0302.21.10, 0302.21.30, 0302.21.90, 0302.22.00, 0302.23.00, 0302.29.10, 0302.29.90
- frosset: 0303.31.10, 0303.31.30, 0303.31.90, 0303.32.00, 0303.33.00, 0303.39.10, 0303.39.20, 0303.39.30, 0303.39.80
Torsk fersk: 0302.50.10, 0302.50.90, 0302.69.35
- frosset: 0303.60.11, 0303.60.19, 0303.60.90, 0303.79.41
Kuller fersk: 0302.62.00
- frosset: 0303.72.00
Mørksej fersk: 0302.63.00
- frosset: 0303.73.00
Anden torskefisk fersk: 0302.69.41, 0302.69.45, 0302.69.51, 0302.69.66, 0302.69.67, 0302.69.68, 0302.69.69, 0302.69.85
- frosset: 0303.78.11, 0303.78.12, 0303.78.13, 0303.78.19, 0303.78.90, 0303.79.45, 0303.79.51, 0303.79.55, 0303.79.83
Makrel fersk: 0302.64.00
- frosset: 0303.74.30, 0303.74.90
Anden fisk fersk: 0301.10.90, 0301.99.90, 0302.31.10, 0302.31.90, 0302.32.10, 0302.32.90, 0302.33.10, 0302.33.90, 0302.34.10, 0302.34.90, 0302.35.10, 0302.35.90, 0302.36.10, 0302.39.10, 0302.39.99, 0302.61.10, 0302.61.30, 0302.61.80, 0302.65.20, 0302.65.50, 0302.65.90, 0302.69.21, 0302.69.25, 0302.69.31, 0302.69.33, 0302.69.55, 0302.69.61, 0302.69.75, 0302.69.81, 0302.69.86, 0302.69.87, 0302.69.91, 0302.69.92, 0302.69.93, 0302.69.94, 0302.69.95, 0302.69.99, 0302.70.00
- frosset: 0303.41.11, 0303.41.13, 0303.41.19, 0303.41.90, 0303.42.12, 0303.42.18, 0303.42.32, 0303.42.38, 0303.42.52, 0303.42.58, 0303.42.90, 0303.43.11, 0303.43.13, 0303.43.19, 0303.43.90, 0303.49.19, 0303.49.21, 0303.49.23, 0303.49.29, 0303.49.41, 0303.49.43, 0303.49.49, 0303.49.90, 0303.71.10, 0303.71.30, 0303.71.80, 0303.75.20, 0303.75.50, 0303.75.90, 0303.77.00, 0303.79.21, 0303.79.23, 0303.79.29, 0303.79.31, 0303.79.35, 0303.79.37, 0303.79.58, 0303.79.65, 0303.79.71, 0303.79.75, 0303.79.81, 0303.79.85, 0303.79.87, 0303.79.88, 0303.79.91, 0303.79.92, 0303.79.93, 0303.79.94, 0303.79.95, 0303.79.99, 0303.80.10, 0303.80.90


I.B. Ferskvandsfisk.
Laks og ørred: 0301.91.10, 0301.91.90, 0301.99.11, 0302.11.10, 0302.11.90, 0302.12.00, 0303.10.00, 0303.21.10, 0303.21.90, 0303.22.00
Ål: 0301.92.00, 0302.66.00, 0303.76.00
Anden ferskvandsfisk: 0301.10.10, 0301.93.00, 0301.99.19, 0302.19.00, 0302.69.11, 0302.69.19, 0303.29.00, 0303.79.11, 0303.79.19


I.C. Krebs- og bløddyr.
Hummer (incl. dybvandshummer): 0306.11.10, 0306.11.90, 0306.12.10, 0306.12.90, 0306.19.30, 0306.21.00, 0306.22.10, 0306.22.91, 0306.22.99, 0306.29.30
Rejer: 0306.13.10, 0306.13.30, 0306.13.40, 0306.13.50, 0306.13.80, 0306.23.10, 0306.23.31, 0306.23.39, 0306.23.90
Andre krebsdyr: 0306.14.10, 0306.14.30, 0306.14.90, 0306.19.10, 0306.19.90, 0306.24.10, 0306.24.30, 0306.24.90, 0306.29.10, 0306.29.90
Muslinger: 0307.31.10, 0307.39.10
Andre bløddyr: 0307.10.10, 0307.10.90, 0307.21.00, 0307.29.10, 0307.29.90, 0307.31.90, 0307.39.90, 0307.41.10, 0307.41.91, 0307.41.99, 0307.49.01, 0307.49.11, 0307.49.18, 0307.49.31, 0307.49.33, 0307.49.35, 0307.49.38, 0307.49.51, 0307.49.59, 0307.49.71, 0307.49.91, 0307.49.99, 0307.51.00, 0307.59.10, 0307.59.90, 0307.60.00, 0307.91.00, 0307.99.11, 0307.99.13, 0307.99.15, 0307.99.18, 0307.99.90


II. Industrifisk.
Industrifisk: 0511.91.90


III.A. Filet, skåret eller hakket.
Sild fersk: 0304.10.97
- frosset: 0304.90.22, 0304.20.75
Fladfisk frosset: 0304.20.79, 0304.90.51, 0304.20.71, 0304.20.73
Torsk fersk: 0304.10.31
- frosset: 0304.20.21, 0304.20.29, 0304.90.35, 0304.90.38, 0304.90.39
Kuller frosset: 0304.20.33, 0304.90.45
Mørksej fersk: 0304.10.33
- frosset: 0304.20.31, 0304.90.41
Anden torskefisk fersk: 0304.20.41, 0304.20.43, 0304.20.55, 0304.20.56, 0304.20.58, 0304.20.59, 0304.20.85, 0304.90.47, 0304.90.49, 0304.90.59, 0304.90.61
Anden fisk fersk: 0304.10.11, 0304.10.13, 0304.10.19, 0304.10.35, 0304.10.38, 0304.10.91, 0304.10.98
- frosset: 0304.20.11, 0304.20.13, 0304.20.19, 0304.20.35, 0304.20.37, 0304.20.45, 0304.20.51, 0304.20.53, 0304.20.61, 0304.20.69, 0304.20.81, 0304.20.83, 0304.20.87, 0304.20.88, 0304.20.91, 0304.20.95, 0304.90.05, 0304.90.10, 0304.90.31, 0304.90.55, 0304.90.57, 0304.90.65, 0304.90.97


III.B. Saltet, tørret eller røget.
Torsk saltet: 0305.62.00, 0305.69.10
Torsk salt/tørret: 0305.51.10, 0305.59.11, 0305.51.90, 0305.59.19, 0305.30.11, 0305.30.19
Anden fisk salt/tørret: 0305.10.00, 0305.20.00, 0305.30.30, 0305.30.50, 0305.30.90, 0305.59.30, 0305.59.50, 0305.59.60, 0305.59.70, 0305.59.90, 0305.61.00, 0305.63.00, 0305.69.20, 0305.69.30, 0305.69.50, 0305.69.90
Laks røget: 0305.41.00
Ål røget: 0305.49.50
Andet røget: 0305.42.00, 0305.49.10, 0305.49.20, 0305.49.30, 0305.49.45, 0305.49.80
Tang og alger: 1212.20.00


III.C. Tilberedt eller konserveret.
Sild tilberedt: 1604.12.99
- konserveret: 1604.12.91
Makrel: 1604.15.11, 1604.15.19, 1604.15.90
Sardin: 1604.13.11, 1604.13.19
Kaviar: 1604.30.10
Anden rogn: 1604.30.90
Paneret filet: 1604.12.10, 1604.19.91
Færdigretter m.v.: 1604.19.31, 1604.19.39, 1604.19.50, 1604.19.92, 1604.19.93, 1604.19.94, 1604.19.95, 1604.19.98, 1604.20.50, 1604.20.70
Andre fiskevarer: 1604.11.00, 1604.13.90, 1604.14.11, 1604.14.16, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.16.00, 1604.19.10, 1604.20.05, 1604.20.10, 1604.20.30, 1604.20.40, 1604.20.90
Rejer: 1605.20.10, 1605.20.91, 1605.20.99
Muslinger: 1605.90.11, 1605.90.19
Andre krebs- og bløddyr: 1605.10.00, 1605.30.10, 1605.30.90, 1605.40.00, 1605.90.30, 1605.90.90


V. Fiskemel, -olie m.v.
Fiskemel: 2301.20.00
Fiskeolie: 1504.20.10, 1504.20.90
Fiskeleverolie: 1504.10.10, 1504.10.91, 1504.10.99
Fiskesolubles: 2309.90.10
Fiskeaffald: 0511.91.10

______________________________________________________________________________________________