Dansk Akvakultur
Produktionen inkl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2007.
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr.

Anlægstype Konsum Sættefisk Udsætning i frivand Levende eksport Lystfiskeri/Put and take Fry Andet Sætteål
Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi
Ferskvandsdambrug 13.421 231.839 4.310 90.564 462 11.451 2.940 55.689 1.384 30.490 173 4.802 1.055 18.767 . .
Havbrug 7.497 132.663 634 ... . . . . . . . . 1.057 ... . .
Recirkuleret 5.326 155.126 809 15.722 46 10.995 409 18.800 85 1.852 9 536 114 2.911 19 3.924
Indpumpningsanlæg 361 5.832 199 2.499 . . 2 ... 66 ... 0 ... 54 ... . .
Muslingeanlæg 492 3.284 . . . . 204 1.153 . . . . 208 ... . .
Anden akvakultur 168 2.985 0 ... 0 ... 31 ... . . . . 0 ... . .
I alt 27.265 531.728 5.951 108.785 508 22.446 3.586 75.641 1.535 32.341 182 5.337 2.488 21.678 19 3.924

Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Ved værdier på '0' er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdi af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen, hvor produktionen er fordelt på art.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006