Statistik for dansk akvakultur
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype - 2010
Mængder er angivet i tons for større individer (1), yngel og ungfisk (2) og rogn (9), mens levende æg (3) er i 1000 stk.
Værdi i er angivet 1.000 kr.

Anvendelse / Størrelseskoder Anlægstype Samlet mængde Samlet værdi
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde
Til andet akvakulturanlæg 1 1.143 40 54 . 209 . . . 1.446 27.972
2 1.494 104 65 . 198 . 61 47 1.970 51.476
3 55.207 . . . 860 18 . . 56.085 3.282
Levende eksport 1 3.212 452 1.365 . 539 . 291 5 5.864 126.499
2 222 . . . 411 4 . . 637 21.444
3 265.959 . . . . 400 . 800 267.159 22.465
Til dansk havbrug 1 1.303 113 115 . 45 . . . 1.576 32.972
2 302 472 . . 407 . . . 1.181 25.422
Intern overførsel 1 115 8 3 . . . . 1 127 2.385
2 397 10 145 . . . . . 553 9.251
3 7.300 . . . . . . . 7.300 151
Konsum/ slagtning 1 5.423 179 4.676 9.250 2.376 8 383 312 22.606 469.199
2 258 24 . 574 1.294 . . . 2.150 37.425
9 6 . . 335 . . . . 342 28.435
Udsat i naturen 1 4 . . . 1 . . . 5 297
2 51 . . . 58 1 . . 110 16.911
3 250 . . . . . . . 250 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 901 104 . . 50 . . . 1.055 22.736
2 15 . . . . . . . 15 317
Døde, kasserede, undslupne 1 315 22 2 317 53 . 128 . 837 .
2 85 30 88 25 88 0 . . 317 .
3 2.485 . . . 233 30 . . 2.748 .
Andet 1 0 . . . 0 . . . 0 ...
2 . . . . 2 . . . 2 28

Størrelseskoder: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den samlede værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: På 5 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 5 %.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens akvakulturregister 3. november 2011
Lignende statistik for sidste år.
2009