Statistik for akvakultur i Danmark, 2012
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 1.188 84 . . 208 . . . 1.480 33.535
2 30.518 1.648 1.013 1.000 8.200 . . . 42.378 30.787
3 73.691 . . . 364 . . . 74.055 4.820
Levende eksport 1 4.641 783 765 . 311 . 508 . 7.009 150.526
2 904 . . . 4.376 244 . . 5.525 11.580
3 278.110 . . . . . . . 278.110 20.894
Til dansk havbrug 1 2.221 900 587 164 247 . . . 4.119 90.390
Intern overførsel 1 126 . . . 186 . . . 312 4.996
2 3.075 131 3.966 . . . 1.000 . 8.172 5.317
3 4.200 . . . . . . . 4.200 ...
Konsum/ slagtning 1 5.276 1.035 3.674 10.327 2.326 1 19 . 22.659 488.159
2 180 . . . . . . . 180 ...
9 32 . . 300 0 . . . 332 40.988
Udsat i naturen 1 6 . . . 16 . 170 . 192 2.887
2 2.929 . . 550 9.218 55 . . 12.751 18.486
Put & take/ lystfiskeri 1 1.158 77 . . 47 . . . 1.281 32.817
Døde, kasserede, undslupne 1 574 71 326 469 109 37 0 . 1.585 .
2 48 . 1.190 . 346 . 31 . 1.615 .
3 30.120 . . . 486 . . . 30.606 .
9 1 . . . . . . . 1 ...
Andet 1 57 . 2.345 . 0 . 10 3 2.415 41
2 . . . . 4 . . . 4 ...
3 300 . . . . . . . 300 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i tons for større individer (1) og rogn (9), og i 1000 stk. for yngel og ungfisk (2) og levende æg (3)
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 8 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 8 %.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 7. november 2014
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2011