Statistik for akvakultur i Danmark, 2013
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 1.783 72 133 . 321 . . . 2.310 49.565
2 61 0 263 . 0 . 0 . 325 34.633
3 118.520 3.000 . . 4.264 . . . 125.784 5.680
Levende eksport 1 4.282 697 544 . 604 . 806 . 6.932 141.623
2 7 . . . . . . . 7 2.384
3 228.658 . . . . . . . 228.658 14.522
9 0 . . . . . . . 0 ...
Til dansk havbrug 1 1.944 983 819 . 343 116 . . 4.204 100.498
Intern overførsel 1 142 . 53 . 163 . . . 357 4.554
2 11 . 853 . 7 . . . 871 14.739
3 4.000 . . . . . . . 4.000 ...
Konsum/ slagtning 1 4.252 1.045 5.934 10.506 1.810 45 4 . 23.596 539.851
9 37 . 1 305 . . . . 343 44.496
Udsat i naturen 1 20 . . . 1 . . . 21 1.290
2 3 . . 0 0 0 . . 3 26.757
3 54 . . . . . . . 54 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 1.042 71 108 . 2 . . . 1.223 31.081
2 . . . . . . . . . ...
Døde, kasserede, undslupne 1 580 63 320 971 159 18 337 . 2.449 .
2 0 . 1 . . . . . 1 .
3 13.440 . . . 512 . . . 13.952 .
Andet 1 . . . . 0 . . 3 3 0
2 10 . . . . . . . 10 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 19. juni 2017
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2012