Statistik for akvakultur i Danmark, 2014
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 1.415 9 13 . 12 . . . 1.448 37.901
2 1.166 164 266 . 285 . . . 1.881 58.990
3 63.651 6.440 . . 1.391 . . . 71.482 4.424
Levende eksport 1 3.628 742 721 . 169 4 1.693 . 6.957 125.975
2 908 . . . 227 . 80 . 1.215 27.399
3 180.595 . . . 320 . . . 180.915 14.067
Til dansk havbrug 1 1.980 236 629 . 301 253 . . 3.398 81.176
2 664 840 . . 115 . . . 1.619 36.044
Intern overførsel 1 239 3 331 . 102 . . . 675 11.356
2 48 35 601 . 175 . . . 859 19.035
3 5.280 . . . . 2.400 . . 7.680 664
Konsum/ slagtning 1 4.384 957 5.524 11.115 1.420 . 38 10 23.448 527.827
2 186 11 38 . 877 . . . 1.112 23.906
9 18 . 1 324 0 . . . 343 32.562
Udsat i naturen 1 1 . . . 1 . . . 2 75
2 44 . . . 80 0 . . 124 20.970
Put & take/ lystfiskeri 1 1.252 89 76 . 3 . . . 1.420 37.898
2 10 . . . . . . . 10 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 845 66 330 409 308 29 5 . 1.992 .
2 157 21 387 11 78 . 191 . 844 .
3 8.645 . . . 412 . . . 9.057 .
Andet 1 . . . . . . 600 . 600 ...
2 . . . . 0 . . . 0 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 10. november 2015
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2013