Statistik for akvakultur i Danmark, 2015
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
. Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 . 2.372 201 10 . 4 . . . 2.588 60.594
2 . 1.288 137 335 . 765 . 20 0 2.545 85.630
3 . 82.289 5.155 800 . 1.109 . . . 89.353 13.907
Levende eksport 1 . 3.888 926 395 . 312 . 2 . 5.522 140.110
2 . 274 . . . 244 . 0 . 518 15.109
3 . 207.164 . . . 382 . . . 207.546 13.900
Til dansk havbrug 1 . 1.062 351 346 . 384 328 . . 2.471 58.601
2 . 810 752 438 . 64 . . . 2.063 50.947
Intern overførsel 1 . 117 . 560 . 86 . 560 . 1.324 16.290
2 . 95 90 321 . 203 . 60 . 768 16.657
3 . 5.793 . . . . . . . 5.793 135
Konsum/ slagtning 1 . 3.816 1.291 6.846 11.724 1.474 4 1.227 . 26.382 590.456
2 . 450 . 72 . 1.084 . . 1 1.607 37.682
9 . 22 . . 415 0 . . . 437 34.980
Udsat i naturen 1 . 5 . . . 0 . . . 5 247
2 . 45 . . . 72 0 . . 117 20.718
9 . . . . . 0 . . . 0 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 . 991 104 50 . 5 . . . 1.149 32.110
2 . . . . . 0 . . . 0 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 . 414 74 784 392 55 9 5 . 1.731 .
2 5 104 . 9 0 103 . 17 0 239 .
3 . 9.107 . . . 1.027 . . . 10.134 .
Andet 1 . . 3 . . . . 0 . 3 ...
2 . 0 . . . . . . . 0 ...
3 . . . . . 500 . . . 500 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Akvakulturregister 2. december 2016
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2014