Statistik for akvakultur i Danmark, 2016
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 2.177 79 17 . 39 . 9 2.321 52.357
2 1.043 115 487 . 666 0 99 2.410 72.500
3 71.416 3.300 . . 2.033 . . 76.749 4.305
Levende eksport 1 4.441 1.075 392 . 281 . 342 6.531 152.805
2 302 . . . 349 . . 650 18.412
3 162.716 . . . 511 . . 163.227 12.430
Til dansk havbrug 1 831 1.033 82 202 372 192 . 2.712 71.776
2 561 . 310 . . . . 871 ...
Intern overførsel 1 193 48 647 . 201 . . 1.089 20.667
2 201 . 12 . . . 17 230 5.476
3 6.263 . . . . . . 6.263 377
Konsum/ slagtning 1 2.963 1.295 6.933 9.914 3.174 . 1.880 26.159 656.008
2 829 . 116 . 809 . . 1.753 42.166
9 49 . . 464 1 . . 514 55.231
Udsat i naturen 1 3 . . . 1 . . 4 199
2 60 . . . 71 0 . 131 20.441
3 . . . . 568 . . 568 ...
9 . . . . 0 . . 0 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 882 102 . . 3 . . 986 29.702
2 24 . . . 0 . . 24 753
Døde, kasserede, undslupne 1 599 94 788 745 77 20 2 2.324 .
2 179 2 5 . 230 . 188 604 .
3 9.808 . . . 200.611 . . 210.419 .
Andet 1 3 . . . . . 4 7 0
2 0 . . . . . 5 5 ...
3 40.711 . . . 2.500 . . 43.211 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 7 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 7 %.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 8. september 2017.
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2015