Statistik for akvakultur i Danmark, 2017
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 1.846 4 210 . 48 . 400 . 2.508 50.726
2 909 113 251 . 828 . . . 2.101 68.303
3 55.730 470 . . 2.293 . . . 58.493 4.121
Levende eksport 1 3.836 879 743 . 186 . 1.133 . 6.778 148.302
2 257 . . . 414 . . . 671 20.233
3 94.402 . 200 . 661 . . . 95.263 8.076
Til dansk havbrug 1 812 1.295 100 . . . . . 2.207 54.481
2 1.385 . 353 . 297 165 . . 2.200 59.775
Intern overførsel 1 305 295 291 . . . . . 892 16.568
2 463 41 556 . 18 . 7 3 1.088 30.770
3 212.940 . 2.300 . 14.951 . . . 230.191 18.078
9 1 . . . . . . . 1 ...
Konsum/ slagtning 1 3.128 1.536 6.143 11.427 2.507 . 1.281 . 26.023 649.335
2 427 . 90 . 1.545 . . . 2.062 58.037
9 5 . . 520 0 . . . 525 64.999
Udsat i naturen 1 2 . . . . . . . 2 ...
2 18 . . . 48 0 . . 66 13.652
Put & take/ lystfiskeri 1 1.719 129 30 . 1 . . . 1.880 55.764
2 3 . . . . . . . 3 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 659 84 825 607 448 16 18 . 2.657 .
2 165 15 9 12 127 . 589 . 917 .
3 7.774 . . . 82 . . . 7.856 .
Andet 1 0 . . . . . 360 1 361 15
2 0 0 . . 1 . . . 1 133
3 . . . . 5 . . . 5 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 20. november 2018.
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2016