Statistik for akvakultur i Danmark, 2018
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 2.893 33 419 . . . 242 . 3.586 81.867
2 790 71 314 . 604 . . 1 1.781 61.451
3 42.890 . 2.350 . 1.013 . . . 46.253 3.408
Levende eksport 1 3.783 699 510 . 115 . 1.253 0 6.360 137.840
2 253 . . . 290 . . . 543 18.875
3 97.656 . . . 707 . . . 98.363 9.951
Til dansk havbrug 1 325 1.349 . . . . . . 1.673 41.663
2 1.420 . 456 . 412 99 . . 2.387 62.498
Intern overførsel 1 408 324 601 . . . . . 1.334 26.411
2 37 123 426 . 22 . . . 606 17.371
3 15.141.315 4.000 500 . 14.471 . . . 15.160.286 13.372
Konsum/ slagtning 1 2.059 1.907 5.898 9.662 1.949 . 1.613 . 23.088 587.801
2 507 . 90 999 2.180 . . . 3.776 92.477
9 17 . . 547 0 . . . 564 78.686
Udsat i naturen 1 2 . . . 1 . . . 3 213
2 16 . . . 58 0 256 . 330 13.457
3 . . . . 1.200 . . . 1.200 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 823 80 23 . 3 . . . 930 28.547
2 7 . . . 2 . . . 8 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 566 153 825 870 70 7 71 9 2.572 .
2 248 3 59 . 144 . 1 0 454 .
3 1.525 . . . 54 . . . 1.579 .
Andet 1 0 . . . . . 424 12 436 118
2 . . . . 9 . 1.227 . 1.236 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 6 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 6 %.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. december 2019.
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2017