Statistik for akvakultur i Danmark, 2019
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
. Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 . 1.733 147 649 . 195 . . . 2.724 67.979
2 . 1.070 413 825 . 303 . 292 . 2.903 88.238
3 . 263.555 500 1.850 . 15.921 . . . 281.826 21.195
Levende eksport 1 . 4.681 877 681 . 104 . 2.816 . 9.159 177.297
2 . 619 14 455 . 745 . 147 . 1.981 48.264
3 . 16.242 . . . 339 . . . 16.581 3.124
9 . 0 . . . . . . . 0 ...
Til dansk havbrug 1 . 84 864 . . . . . . 948 23.665
2 . 1.219 . 444 . 490 36 . . 2.189 60.430
Intern overførsel 1 . 126 . 254 . . . . . 380 6.449
2 . 388 . 663 . . . 8 . 1.059 19.656
3 . 22.750 . . . 360 . . . 23.110 1.556
Konsum/ slagtning 1 . 2.373 2.763 5.825 9.188 2.459 . 3.781 . 26.390 634.758
2 . 259 . 2.574 . 1.838 . . . 4.670 113.416
9 . 19 . . 305 0 . . . 324 42.300
Udsat i naturen 1 . 2 . . . . . . . 2 ...
2 . 19 . . 0 65 0 292 . 376 15.156
3 . . . . 465 800 . . . 1.265 ...
Put & take/ lystfiskeri 1 . 791 87 20 . 0 . . . 897 28.596
2 . 1 . . . 7 . . . 8 208
Døde, kasserede, undslupne 1 . 773 214 610 1.067 82 18 10 . 2.773 .
2 0 358 33 386 . 180 . 0 . 957 .
3 . 16.230 . . . 200 . . . 16.430 .
Andet 1 . . . . . . . 147 0 147 126
2 . . . . . 4 . 1.317 . 1.321 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 10 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 10 %.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 31. august 2020.
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2018