Statistik for akvakultur i Danmark, 2020
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype

Anvendelse / Størrelseskoder* Anlægstype Samlet mængde** Samlet værdi***
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur
Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde** Mængde**
Til andet akvakulturanlæg 1 841 68 492 . 122 . 1.165 . 2.689 36.675
2 1.203 40 424 . 376 . 345 . 2.388 67.238
3 261.860 . . . 14.566 . . . 276.426 21.562
Levende eksport 1 4.328 806 498 . 193 . 1.101 . 6.927 158.059
2 705 . 787 . 923 . . . 2.415 65.348
3 27.759 . . . 210 . . . 27.969 3.550
Til dansk havbrug 1 369 1.276 . . . . . . 1.644 41.501
2 1.103 . 377 . 559 16 . . 2.055 56.586
Intern overførsel 1 219 298 . . 2 . 0 . 518 9.452
2 319 . 968 . 82 . 5 . 1.374 34.647
3 14.515 . 2.270 . 626 . . . 17.411 1.630
Konsum/ slagtning 1 1.859 1.935 6.562 10.203 3.240 . 4.830 22 28.650 662.340
2 367 5 1.351 . 1.439 . . . 3.163 70.358
9 12 . . 365 0 . . . 377 53.401
Udsat i naturen 1 5 . . . 0 . . . 5 265
2 20 . . . 52 0 . . 72 13.837
Put & take/ lystfiskeri 1 852 142 12 . 3 . . . 1.009 30.820
2 17 . . . 0 . . . 17 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 446 47 341 588 216 3 148 . 1.789 .
2 299 21 299 . 200 . 11 . 830 .
3 4.143 . . . 90 . . . 4.233 .
Andet 1 0 . . . . . 385 . 385 ...
2 . . . . 2 . . . 2 ...

* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar.
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten
*** Værdi: er 1.000 kr.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: På 7 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler (=overførsler mellem forskellige anlæg på samme regnskab). Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 7 %.
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 13. oktober 2021.
Lignende statistik for året før.
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2019