Antallet af beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2007.

  Ferskvandsdambrug Havbrug Recirkuleret Indpumpningsanlæg Muslingeanlæg Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 269 45 69 4 32 0 419
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 17 2 6 0 2 0 27
Deltidbeskæftigede mænd 83 1 15 5 15 0 119
Deltidsbeskæftigede kvinder 19 0 3 0 0 0 22
Sæson beskæftigede mænd 44 26 9 5 35 1 120
Sæsonbeskæftigede kvinder 13 11 2 0 0 0 26
Total antal personer 445 85 104 14 84 1 733

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30% men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defines som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal personer tildelt den først forekommende anlægstype i rækkefølgen: Ferskvandsdambrug Havbrug, Recirkulerede anlæg, Indpumpningsanlæg, Muslingeanlæg og Anden akvakultur, med mindre andet er anført indberetningen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2006