Antallet af beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2008.

  Ferskvandsdambrug Havbrug
Recirkuleret anlæg Indpumpningsanlæg Muslingeanlæg
Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 246 45 72 3 41 0 407
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 17 2 3 0 1 0 23
Deltidbeskæftigede mænd 81 1 15 4 18 0 119
Deltidsbeskæftigede kvinder 16 0 5 0 0 0 21
Sæson beskæftigede mænd 27 28 8 5 52 1 121
Sæsonbeskæftigede kvinder 21 11 3 0 4 0 39
Total antal personer 408 87 106 12 116 1 730

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30% men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defines som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal personer tildelt den først forekommende anlægstype i rækkefølgen: Ferskvandsdambrug Havbrug, Recirkulerede anlæg, Indpumpningsanlæg, Muslingeanlæg og Anden akvakultur, med mindre andet er anført indberetningen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2007