Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2009.
OBS: I 2009 blev indberetningsformen for beskæftigede ændret, hvorfor antal beskæftigede ikke var forudfyldt. Det har medført et fald i beskæftigelsen sammenlignet med tidligere år, idet der ikke var anført nogen beskeftigede i 34% af indberetningerne fra 2009

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 177 5 24 38 75 4 38 361
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 10 1 2 1 5 . . 19
Deltidsbeskæftigede mænd 44 3 4 2 19 5 22 99
Deltidsbeskæftigede kvinder 16 1 3 . 7 1 1 29
Sæsonbeskæftigede mænd 34 2 4 31 26 . 18 115
Sæsonbeskæftigede kvinder 1 1 1 1 4 . . 8
Total antal personer 282 13 38 73 136 10 79 631

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2008