Statistik for dansk akvakultur
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2010

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 177 10 25 40 67 2 30 8 359
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 13 . 1 1 4 . . 2 21
Deltidsbeskæftigede mænd 50 4 5 4 18 5 22 2 110
Deltidsbeskæftigede kvinder 17 1 5 . 9 . 1 1 34
Sæsonbeskæftigede mænd 32 2 1 31 26 . 16 5 113
Sæsonbeskæftigede kvinder 1 1 . 1 1 . . . 4
Total antal personer 290 18 37 77 125 7 69 18 641

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2009