Statistik for akvakultur i Danmark
Antal beskæftigede inklusiv ejer fordelt på anlægstype i 2011

  Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling Anden akvakultur I alt
Fuldtidsbeskæftigede mænd 168 17 31 43 63 4 25 2 353
Fuldtidsbeskæftigede kvinder 15 1 2 1 4 . 0 1 24
Deltidsbeskæftigede mænd 46 4 8 4 18 3 19 1 103
Deltidsbeskæftigede kvinder 18 1 5 . 9 . 1 1 35
Sæsonbeskæftigede mænd 31 5 . 31 23 . 28 . 118
Sæsonbeskæftigede kvinder 2 1 . 1 1 . . . 5
Total antal personer 280 29 46 80 118 7 73 5 638

Note: Fuldtidsbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindst 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget
Note: Deltidsbeskæftigelse defineres som: Der anvendes mindst 30%, men mindre end 90% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Note: Sæsonbeskæftigede defineres som: Der anvendes mindre end 30% af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
 
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2010